ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

ดอกลีลาวดี

วันสำหรับงดสูบบุหรี่โลก ที่ได้จัดขึ้นในครั้งแรกของวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยที่องค์การอนามัยโลกเนื่องจากได้มองเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่โดยมี ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ของ วันงดสูบบุหรี่โลกอีกด้วย การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบโดยให้รัฐบาล ชุมชนและประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้กับทางรัฐบาลกำหนดนโยบาย กฏหมายต่างๆเพื่อที่จะออกมาเพื่อใช้ควบคุมยาสูบ ทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลก ก็ได้พูดชัดเจนว่า การที่สูบบุหรี่นั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีนั้นเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) สำหรับวันที่งดสูบบุหรี่โลกครั้งแรกก็ใช้คำขวัญเป็นครั้งแรกว่า บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ และมี ดอกลีลาวดี เป็นสัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลก ดังนั้นในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีก็จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้สูบบุหรี่พยายามที่จะเลิกสูบบุหรี่ทั้งจากหน่วยงานภาคภาครัฐ, หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง, ร้านอาหารต่างๆรวมถึงหน่วยงานทีมีความสนใจได้ร่วมกันรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และมีการมอบการ์ด ดอกลีลาวดี แทนกำลังใจสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจะถือว่า เป็นวัน ดีเดย์ อีกวันหนึ่งในการที่จะเริ่มต้นเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังเช่นกัน เครดิต : https://www.thansettakij.com