ฮือฮา มะพร้าวทะเล ลูกละแสน

มะพร้าวแฝด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 มีนักข่าวได้รายงานว่า สวนนงนุชที่พัทยา มะพร้าวทะเล หรือเรียกอีกอย่างว่า มะพร้าวแฝดที่มีชื่อเรียกว่า มะพร้าวก้นสาว ประมาณจำนวน 15 ลูก ที่มีการใช้ระยะเวลานานมากกว่า 3 ทศวรรษที่จะสุกได้ ทั้งนี้มีการร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวทะเล เป็นจำนวน 2 ต้น มีการสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ในสวนปาล์มโลก 1 ของ 10 ที่มีสวน ในสวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี คุณกัมพล ตันสัจจา ที่เป็นผู้อำนวยการของสวนนงนุชที่พัทยานั้นบอกว่า มะพร้าวทะเลหรือเรียกอีกชื่อว่า มะพร้าวแฝด ถือว่าเป็นมะพร้าวที่มีความพิเศษ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคล้ายก้นสาว เป็นสิ่งที่หายาก และจัดเป็นปาล์มอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นอยู่บนเกาะน้อยๆของหมู่เกาะเซเซลล์ ในประเทศอินเดีย ที่มีเมล็ดใหญ่มาก เมล็ดปาล์มนั้น 1 ควรจะต้องใช้ระยะในการออกลูก เป็นเวลา 30 ปี และใช้เวลาอีก 5-7ปี ผลถึงจะสุก มีน้ำหนัก 15 กิโลกรัม สวนนงนุชที่พัทยาจะมีการนำไปขยายพันธุ์ และจะเป็นแหล่งที่มะพร้าวทะเลกระจายไปทั่วโลกเลย ปัจจุบัน […]