รสนา เห็นด้วยกับ บวรศักดิ์ แนะร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน

รสนา เห็นด้วยกับ บวรศักดิ์ แนะร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน

สืบเนื่องจากที่ นาย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่เป็นอดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ได้เขียนข้อความโพสต์ Facebook ส่วนตัวไปว่า เอาข้อบังคับการประชุมมาทำให้บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเป็นง่อย ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกนายกฯไว้เป็นการเฉพาะแล้ว น่าสงสารประเทศไทย นั้น และล่าสุดทางคุณรสนา โตสิตระกูลที่เป็นอดีต ส.ว.ได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า น่าสงสารประเทศไทย ผิดหวังที่ส.ส.กับท่านที่ไปลงมติห้ามเสนอชื่อซ้ำ ถึงคุณจะอยู่ฝ่ายค้าน คุณก็ควรจะรู้ว่าควรจะต้องทิ้งความเป็นฝ่ายค้านและเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เครดิต : https://www.matichon.co.th