ร่วมทำบุญ ข้าวสาก คนแน่นวัด

ข้าวสาก

ในช่วงประมาณเวลา 11.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 ทางผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง เขตเทศบาลนคร จังหวัดขอนแก่น ตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นมีทั้งประชาชนเป็นจำนวนมากได้นำอาหารคาว-หวาน ซึ่งได้บรรจุลงในใบตองที่มีขนาดเล็ก หรือกระทง ข้าวสาก ไปร่วมในการประกอบพิธีบุญประเพณีเดือนสิบหรืองานบุญข้าวสากที่เป็นงานประจำปี 2566 ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของคนอีสานที่ได้สืบทอดต่อกันมาตามการทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผีไม่มีญาตินั่นเอง ส่วนทางพระครูสุเมธธรรมสารที่เป็นเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 3 เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ กล่าวไว้ว่า บุญข้าวสากเป็นงานบุญประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเป็นการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผีที่ไม่มีญาติ โดยหลังจากที่ได้เสร็จสิ้นขอพิธีของการสวดบังสุกุลแล้ว ผู้ที่มาร่วมทำบุญจะเขียนชื่อผู้ที่ล่วงลับหรือบุคคลที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลไปหา เขียนใส่ลงในกระดาษ และนำมาใส่รวมกันในบาตรที่เตรียมไว้ โดยที่พระภิกษุสงฆ์จะสวดบังสุกุลให้อีกครั้ง แล้วนำรายชื่อทั้งหมดไปทำพิธีเผา ถือเป็นการส่งบุญทั้งหลายไปให้ผู้ตายแบบนี้เป็นต้น เครดิต : https://www.dailynews.co.th